מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות הפרטיות של מולטיפאס בע"מ, ח.פ. 513110452 ("מולטיפאס" או "החברה" או "אנו"). מולטיפאס מספקת מערכת טכנולוגית וממשקים לאימות וניהול עסקאות בתווים, שוברים וקופונים (להלן יחד "שובר") המופקים על ידי חברות שונות המפיקות ומשווקות שוברים, המכובדים ע"י רשימה סגורה של בתי עסק שבהסדר לרבות חברות בעלות מועדוני לקוחות ("משווקים" או "משווקי השובר"), אשר ניתנים למימוש על ידי אדם אשר קיבל או רכש שובר ("בעל שובר") בבתי עסק ורשתות קמעונאיות המצויית בהסדר לכיבוד אותו השובר ("בית העסק"). המערכת הטכנולוגית וכל השירותים והמוצרים הנלווים לה ייקראו במדיניות פרטיות זו "השירותים". מולטיפאס היא הבעלים של אתרי האינטרנט multipass.co.il ו- multitav.co.il אשר מדיניות פרטיות זו חלה על הגלישה והשימוש בהם (להלן יחד "האתר").

 

החברה תפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי במאמץ סביר ("מידע אישי"). ברוב המקרים, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מהחברה לספק לך שירותים מסוימים.

המידע ישמר במאגרי המידע של החברה ויישמר למשך הזמן הדרוש לה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים יחד. 

מידע אישי שהחברה אוספת וכיצד היא אוספת אותו

מידע אודות משתמשים לצורך יצירת משתמש בפלטפורמת החברה:

במסגרת ההתקשרות עם משווק השובר בהסכם, יוסדרו, בין היתר, היחסים המשפטיים בין מולטיפאס לבין נציגיהם של משווקי השוברים אשר ירשמו כמשתמשים מטעם משווקי השוברים בפלטפורמה ("משתמש"). על מנת לבצע רישום כאמור, החברה תאסוף מהשמתמשים פרטי קשר לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל ארגוני, מספר טלפון. בנוסף, נאסוף מאת משווק השובר פרטי תשלום.

מידע אודות מבקרים באתר מולטיפאס:

בעת גלישה באתר, החברה אוספת מידע אודות השימוש שהינך עושה באתר, באמצעות שימוש בטכנולוגיות המאפשרות לעקוב אחר הפעילות באתר, בין היתר באמצעות קוקיות (cookies) וטכנולוגיות דומות (כגון tags ו-web beacons), לרבות של צדדים שלישיים. איסוף זה נועד לשם ייעול השירותים וייעול השימוש באתר, וכן לצרכי סטטיסטיקה. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם. שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסאות מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, ועוד. 

כאמור, חלק מן הטכנולוגיות האלה מופעלות על ידי צדדים שלישיים. אותם צדדים שלישיים, וביניהם Google עשויים להשתמש בטכנולוגיות כגון קוקיות (cookies), web beacons או טכנולוגיות דומות אחרות על מנת לאסוף מידע על שימושך באתר או במקומות אחרים ברשת לצרכי מדידה ושיווק מותאם שלהן. השימוש כאמור נעשה גם בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן.

 

תוכל למנוע הפעלה של קוקיות באמצעות האפשרויות שמציעים דפדפנים ו/או מערכות הפעלה חדישים, המאפשרים גם מחיקה של הקוקיות. שים לב שייתכן שאם תבטל את הפעלתן של קוקיות, חלק מהשירותים לא יהיו זמינים לך עוד, או שתצטרך להזין מחדש את פרטי ההתחברות שלך בכל כניסה לאתר או האפליקציה. שינוי ההגדרות כאמור הוא באחריותך בלבד.

 

בפרט, אנו משתמשים בטכנולוגיות של Google Analytics. לפירוט על האופן בו גוגל עושה שימוש במידע היכנס ללינק: “How Google uses data when you use our partners' sites or apps”.

מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של גוגל: https://policies.google.com/technologies?hl=iw.

אפשר לחסום איסוף מידע על-ידי Google Analytics (היכול לשמש לפרסום) גם באמצעות הכלים שכאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

כמו כן, אם תבקש ליצור איתנו קשר דרך לשונית "יצירת קשר" באתר, תתבקש למסור פרטי קשר, לרבות שם, כתובת דוא"ל, טלפון, ותוכן ההודעה. 

מידע אודות לקוחות קצה אשר החברה מקבלת מצדדים שלישיים:

החברה איננה אוספת מידע אודות לקוחות קצה באופן ישיר. על מנת לתפעל את השירות, החברה מקבלת מידע אודות משתמשי הקצה מלקוחותיה משווקי השובר ו/או מבתי העסק בהם מבוצעת העסקה. המידע המעובר לחברה תלוי בסוג השובר ובסוג המועדון שבו נרכש שובר. ברוב המקרים המידע שמועבר לחברה כולל את שם בעל השובר, מספר הזיהוי שלו במועדון בו הוא חבר וזכויותיו במועדון, מס' השובר, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, מה היתירה הקיימת בשובר, ולעיתים גם מס' עובד, מס' רכב ומס' זהות. החברה מעבדת את המידע כאמור כספק שירות של לקוחותיה משווקי השובר ובתי העסק ולמטרת אספקת השירות ללקוחות בלבד ובהתאם להוראות הלקוח. החברה איננה עושה שימוש במידע אודות לקוחות הקצה למטרותיה.

מידע על אחרים:

כשאתה מוסר לחברה מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הם מסכימים לכך ולאמור במדיניות הפרטיות של החברה.

השימושים שהחברה תעשה במידע 

החברה תשתמש במידע אודות המבקרים והמשתמשים אך ורק למטרות המוצהרות במדיניות פרטיות זו ובכלל זה: 

 • לצורך אספקת השירותים והתאמתם
 • צרכים תפעוליים
 • יצירת קשר ככל שנדרש
 • ניהול, ייעול ובקרה על השירותים של החברה
 • קיום נהלים ומדיניות
 • אבטחת מידע
 • לצורך עמידה בהוראות החוק לרבות לצורך טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע
 • לצרכים סטטיסטים
 • להגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.  


העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה תהיה רשאית להעביר את מידע אישי לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל, כולל מדינות שרמת הגנת הפרטיות בהם פחותה מזו שבדין הישראלי כולל ארה"ב, במקרים הבאים:

 1. לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לחברה על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה, למשל לשם מניעת הונאות. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר. 
 2. העברה לקבלני משנה או ספקים אחרים עמם החברה משתפת פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלה (כמו ספקי שירותי מחשוב ענן ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים).
 3. אם התקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה אחרת שבדין לעשות כן. 
 4. על מנת שהחברה תוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.
 5. במסגרת הליכי רה-ארגון כמו מכירת עסקים או מו"מ בקשר לכך, ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.

זכות עיון במידע ותיקונו

בכפוף לזכויות המוקנות לך בדין, תוכל לפנות בכתב (ותוך מסירת פרטי זיהוי כפי שיתבקש ממך) לשירות הלקוחות של החברה, כמפורט בהמשך, ולבקש לעיין במידע אודותייך (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981) השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך איננו נכון ומעודכן, זכותך לבקש את תיקונו או, בחלק מהמקרים, את מחיקתו. במקרים מסוימים תיתכן אפשרות לבקש מחיקה של מידע נוסף. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

אבטחת מידע 

החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למערכות החברה או לשימוש לא מורשה במידע שמצוי בהן. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים 

החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה בלבד. באחריותך להתעדכן מעת לעת לשינויים או עדכונים כאלו, אשר יופיעו באתר שלנו. 

פנייה לשירות הלקוחות

תוכל לפנות לשירות הלקוחות במייל support@multipass.co.il על מנת לברר פרטים על זכויות כאמור לעיל, ובכלל.