תאריך שם בית עסק סכום טעינת תקציב סכום מימוש תקציב # הנחה שם הטבה כמות הטבות שנטענו כמות הטבות שמומשו מספר אסמכתא

לבירור יתרת נקודות למשטרת ישראל, שב"ס וכבאות לחץ כאן